Przedszkole Nr 403
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 403 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje Dyrektora

Kompetencje Dyrektora

  Drukuj
 

Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

a) tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

b) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

c) kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

d) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,

e) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

f) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

g) prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;

h) organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
w porozumieniu z organem prowadzącym;

i) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie którego mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowani przedszkolnego,

j) wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AKolczynska 22-11-2011
Aktualizujący bzmw/ext.akolczynska 22-11-2011
Zatwierdzający bzmw/bip.hdomagala 22-11-2011
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-11-2011
Liczba odwiedzin: 1507