Przedszkole Nr 403
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 403 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 403 w Warszawie.

Przedszkole nr 403 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 403 w Warszawie.

Data publikacji strony 2009-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji
2009-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF

- Niektóre informacje zamieszczono tylko w formie graficznej

- Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Domagała, e-mail: p403@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 837 17 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 403 stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do budynku jest bezpośrednio z drogi osiedlowej. Do drzwi głównych przedszkola wiodą dwa zewnętrzne stopnie schodów z pochylnią bez  platformy. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku  wzdłuż okien i drzwi bocznych, a także obszar wewnątrz placówki: hol, korytarze. Przy budynku nie ma wydzielonych parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione maja prawo wstępu z psem asystującym. Placówka wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Placówka umożliwia korzystanie z tłumacza języka migowego (PJM) online. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 
 
Wprowadził Karpińska K. 15-09-2020
Aktualizujący Karpińska K. 09-03-2022
Zatwierdzający Domagała Hanna 09-03-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-03-2022
Liczba odwiedzin: 431